Hỗ Trợ
s86.pro
Bảng Tin
chplay.png
ios.png
tele.png

ANDROID: HƯỚNG DẪN TẢI FILE CÀI ĐẶT
tele.png

Bước 1

  • Bấm chọn tải file cài đặt ở trên
  • Mở file vừa tải về, tên file sẽ có dạng *.apk

Bước 2

  • Bật cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn khác CHPLAY
  • Bấm chọn OK
  • Bấm chọn cài đặt

Bước 3

  • Trở về màn hình chính
  • Chọn biểu tượng S86 để trải nghiệm trò chơi